• שעות הרצאה/תרגול/קבלה

  שעות קבלה

  שם יום בשבוע שעות בניין/חדר דוא"ל
  ד"ר צבי ציטרון
  ה 14:00-15:45 (בינתיים ZOOM)225/54 zhcitron@bgu.ac.il
  נועם וונטש א', ה' 9:00-10:00 (בתיאום מראש במייל)319/54 (בינתיים ZOOM) wunch@post.bgu.ac.il

  שעות הרצאה ותרגול

  קבוצה תרגול/הרצאה שם יום שעות חדר/בנין
  1 הרצאה ד"ר צבי ציטרון ד 12:00-15:00 34/214
  11 תרגול נועם וונטש ב 14:00-16:00 90/XXX
  12 תרגול נועם וונטש ב 18:00-20:00 90/XXX
  נושאי לימודתרגולים