• מדיניות הקורס

  ציון הקורס
  • ש"ב: 10 נקודות
  • מבחן: 90 נקודות
  • במקרה שמצב בריאות הציבור לא יאפשר מבחן יהיה או  א) מטלה/ות מיוחדת במודל שעליו/הם יבוסס 90% של הציון או ב) חלופה אחרת שיהיה שווה 90% מהציון.

  שיעורי בית
  • כל שבוע (כמעט) יתפרסם דף עבודה אותו יש להגיש בתאריך המצויין.
  • כל תרגיל תקין שיוגש יתרום נקודה לציון הסופי עד למקסימום של 10 נק'.
  • התרגילים יבדקו בצורה מדגמית ותרגיל תקין הוא כזה שנעשה ניסיון רציני לענות על כל השאלות באופן עצמאי.
  • יש להעלות פתרונות בכתב יד קריא וברור כקובץ pdf בלבד. עבודה שתוגש באיחור תחשב כלא הוגשה.
  • סטודנטים אשר לא יכולו להגיש עקב סיבה המוכרת על ידי האוניברסיטה יפנו אל המתרגל מראש ויקבלו אישור להגשה של התרגיל באיחור.
  • את התרגילים כדאי לבצע עצמאית, ניתן לעבוד בקבוצות אך על כל סטודנט להגיש את עבודתו האישית. כל העתקה ו/או עבירה בנושא עבודות הבית תסתכן בוועדת משמעת.

  כללי
  תרגילי ביתחומרי עזר נוספים