קורס: פיסיקה - סדנת מודל

 • Lecture Main source
  Additional reading

  Introduction, methods of studying physics

   Ch.1
  Ch.1
  Kinematics: 1 dimension, coordinates, 2,3 dimensions, circular motion  Ch.1,6 Ch.2
  Newton's laws, reference frames, Galilean relativity, inertial and non-inertial frames  Ch.2,9 Ch.3,4
  Forces: contact, friction, drag, elementary, inertial, Hooke, elasticity   Ch.3,6,9 Ch.4
  Momentum conservation, system of particles, center of mass (discrete and continuous), varying mass  Ch.4
  Ch.6
  Work and energy, conservative and non-conservative forces, energy conservation, potential energy, collisions   Ch.5,6 Ch.5
  Angular momentum, torque, moment of inertia, conservation of angular momentum, motion involving translation and  rotation
   Ch.7
  Ch.8
  Rigid body dynamics, rolling, tensor of inertia  Ch.8,9 Ch.8
  Motion in a central potential: effective potential, constants of motion, Keplerian motion  Ch.10 Ch.9
  Harmonic oscillator: simple, damped, forced, resonances, Q factor  Ch.11 Ch.7
  Special relativity: Lorentz transformation, time dilation, length contraction, space-time  Ch.12,13 Ch.10,11
  Summary
   

 • מדיניות הקורס

  מבנה הציון הסופי

  • עבודות הגשה: כל שבוע יינתנו תרגילים לפתרון והגשה. כל תלמיד חייב להגיש לפחות 8 עבודות בית,  אחרת תורדנה 10 נק׳ מהציון הסופי. התרגילים יופיעו באתר תחת הכותר: Homework exercises.
  • תרגילי מרצה (10 נק׳): תנתן עבודה אחת המכילה 5 תרגילי מרצה קשים לפתרון והגשה. פתרונות ייבדקו ויינתן ניקוד בינרי, 0 או 2, עבור כל תרגיל. התרגיל מופיע באתר תחת הכותר: Lecturer's problems .
  • מבחן סופי (90 נק׳) לפי המבנה הבא:
   • שש (6) שאלות רב ברירה, כל אחת 5 נק׳, ס״כ 30 נק׳
   • שאלה פתוחה אחת מתרגילי בית או תרגילי כיתה , 20 נק׳
   • שאלה פתוחה אחת בסגנון תרגילי בית, תרגילי כיתה או מבחנים קודמים, 20 נק׳
   • שאלה פתוחה אחת חדשה לגמרי, 20 נק׳

  נוהל ערעורים

  • הערה חשובה: כל ערעור גורר בדיקה מחודשת של כל המבחן ולכן עלול להוביל לירידה בנקודות.
  • המערער/ת חייב/ת ללמוד את הפתרונות אשר יפורסמו באתר ולציין את זה בטופס הערעור - אחרת הערעור יידחה ללא בדיקה.
  • מותר להגיש ערעור בנימוקים הבאים:

   • לא נבדקה שאלה או חלק ממנה.
   • טעות בסיכום הנקודות.
   • לא הובן פתרון או חלק ממנו.
  • אסור להגיש ערעור בנימוק שמגיע מספר נקודות רב יותר עבור הפתרון - יידחה ללא בדיקה.
  • נא לא להגיש ערעור בנימוק ״טעות בדיקה״.


 • Office hours

  Name
  Day
  Hours
  Building/Room
  E-mail

  Dr./Prof.  John Doe

  TBA
  TBA
  54/XXX
  John Doe
  TBA
  TBA
  54/XXX
  John Doe
  TBA
  TBA
  54/XXX

  Lecture/Tutorial

  Group
  What?
  Name
  Day
  Hours
  Building/Room
  1
  Lecture
  Dr./Prof John Doe
  Wednesday
  15:00-18:00
  90/XXX
  11
  TA
  John Doe
  Tuesday
  16:00-17:00
  90/XXX
  12
  TA
  John Doe
  Tuesday
  14:00-15:00
  90/XXX
  13
  TA
  John Doe
  Sunday
  14:00-15:00
  90/XXX
    sdfd sdfsdf sdfsdf fsdfs 
  14
  TA
  John Doe
  Sunday
  15:00-16:00
  90/XXX
   TA Yotam Monday 17:00 528.90 
  12 rtg Itai dfvfv 0000 54/2304 


 • הערה לכל הפסקה

  על מנת ליצור תרגול:

  א. יש לבחור תרגילים מתוך המאגר: בעמודה שבצד (עמודת ניהול) יש לבחור במאגר שאלות>קטגוריות>בחירת קטגוריה>לסמן הצג תוכן השאלה. יש לזהות את כותרי השאלות הרצויות.

  ב. לפתוח תרגול חדש: הוספת משאב או פעילות> בוחן> ני

  ג. הגדרות: יש לתת כותרת, במידה וישנם הנחיות לתרגול ניתן להקלידם (הקלדת משוואות היא בפורמט LATEX בין קו אלכסוני פתח סוגריים לקו אלכסוני סגור סוגריים), במידה ותרצו שהתרגילים יפתחו במועד מסוים ניתן להגדיר מועד פתיחה, על מנת שהפתרונות לתרגילים יהיו זמינים לסטודנטים יש לבטל את התזמון (על-ידי כניסה לאזור תזמון וביטול הסמנים שמפעלים את תחילת וסיום הבוחן), לבסוף יש לשמור את השינויים בתחתית העמוד.

  ד.   • קבלת ציון