קורס: סמינר סטודנטים סמ 1


 • רשימת נושאים מוצעים

  1    פּוּלסר  (pulsar)

  2    גבישים אַפּריוֹדיים (לא מחזוריים)  (aperiodic crystals)

  3    עליין  (airfoil)

  4    עיבוי בּוֹז-אינשטיין   (BEC)

  5    נוזל פֿרמי   (Fermi liquid)

  6    צג גביש נוזלי  (LCD)

  7    על-מוליכים גבוהי טמפרטורה   (HTSC)

  8    GPS

  9    אפקטי הול הקואנטיים   (QHE)

  10  פּירוֹאלקטריות   (pyroelectricity)

  11  הֶלימגנט   (helimagnet)

  12  דֶנדרימֶר   (dendrimer)

  13  סוּפּרנוֹבה  (supernova) 

  14  פחמן על צורותיו  (forms of carbon)

  15  רעידות אדמה   (earthquakes)

  16  טרנזיסטור חד-אלקטרוני   (SET)

  17   מיקרוסקופ מינהור סורק   (STM)

  18   אפקט אהרונוב-בוֹהם   (Aharonov-Bohm effect)

  19   צינוריות-ננוֹ של פחמן   (CNT)

  20   צינוריות-ננוֹ אי-אורגניים   (INT)

  21   מטוטלת כפולה   (double pendulum)

  22   סילום בבעלי-חיים   (scaling in animals)

  23   גבישים פֿוֹטוֹניים   (photonic crystals)

  24   קצף   (foam)

  25   שנת הנפלאות   (Annus mirabilis)

  26   מגלילאו גלילאי [(Galileo Galilei:  mi = mg  (m = const. qgrav)]

         לתורת היחסות הכללית של אינשטיין

  27   פגמים טוֹפּוֹלוֹגיים   (topological defects)

  28   סוֹליטוֹן  (soliton)

  29   SQUID

  30   על-נוזל   (superfluid)

  31   ניסויי  EPR (בעצם נוגדי  EPR)

  32   הטרוֹסטרוּקטוּרות   (heterostructures)        

  33   פֿוּלרנים   (fullerenes)  

  34   תאי דלק   (fuel cells)

  35   תאים פֿוֹטוֹווֹלטאיים   (photovoltaic cells)

  36   סינכרוטרון ושימושיו   (synchrotron and its applications)

  37   קיפול חלבונים  (protein folding)

  38   מודל הוֹדג'קין-הקסלי   (Hodgkin-Huxley model)

  39   חומרים מוּלטיפֿרוֹאיים   (multiferroics)

  40   חומרי מטא   (metamaterials)

  (large hadron collider ) LHC41  

  42   מבדד טופולוגי   (topological insulator)

  43   טופולוגיה בפיסיקה  (topology in physics)

   

    • דרישות הקורס:

  1) הרצאה של כ-20 דקות על נושא
   פרויקט (הכי רצוי)
   או לפי עניין אישי של התלמיד (באישורי)
  או מן הרשימה (של כ-40 נושאים) 
  שבאתר הקורס.

  2) הכנת כרזה (פוסטר) בנושא כדלעיל.

  3) השתתפות לפחות 75%.