קורס: מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים - למבצעי פרויקט ניסוי סמ 1