• שעות הרצאה/תרגול/קבלה

  שעות קבלה

  Name יום בשבוע שעות בניין/חדר דוא"ל

  שעות הרצאה ותרגול

  קבוצהתרגול/הרצאה שם יום שעות חדר/בנין
  1 Lecture פולמןג 17:00-20:00
  נושאי לימודהרצאות