על הקורס - כללי

 • מדיניות והנחיות כלליות

  בכל שבוע תינתן הרצאה ברמה פופולרית בנושא אחר בחזית הפיזיקה ע״י אחד מחברי הסגל במחלקה.

  ההרצאות יתקיימו בבניין 32, חדר 308, בימי רביעי בין השעות 15:00-17:00. משך ההרצאה יהיה כשעה וניתן יהיה לשאול שאלות בזמן ולאחר ההרצאה.

  במפגש האחרון של הקורס יתקיים בשעה השנייה בוחן קצר(צר) על ההרצאות שניתנו במהלך הקורס כדי לעקוב אחרי מידת ההבנה של החומר.


 • Week   Lecturer Title
  1 Ron Folman Cold Atoms and Quantum Technology
  2  Oleg Krichevsky Biophysics
  3 Ely Kovetz Cosmology and the Dark Universe
  4   Moshe Schechter
  Magnetism
  5 Ram Brustein Black Holes and Gravitational Waves
  6 Yevgeny Kats Elementary particles and interactions
  7 Eugene Frumker
  Lasers/Quantum Optics
  8 Eran Palti
  String Theory and Grand Unification
  9 Eytan Grosfeld
  Superconductivity and Superfluidity
  10 Adi Zitrin The Search for Life
  11 Dganit Meidan
  Topological Materials
  12 Shira Chapman Quantum Computing
  13 Michael Gedalin    Collisionless Shocks from Lab to Superclusters