קורס: מבוא למכניקה לכימאים, 2022א

  • Measurement: Standards and units, dimensional analysis
  • Motion in one dimension: Descriptions of motion, average and instantaneous velocities, motion with constant acceleration
  • Vectors: Vector components, adding vectors, multiplication of vectors
  • Motion in two dimensions: motion with constant acceleration, uniform circular motion, relative motion
  • Forces and laws of motion: Newton's first, second and third laws and their applications
  • Motion with friction: Static and kinetic friction
  • Work and energy: Work done by constant forces, kinetic energy, work-energy theorem, power
  • Potential energy: Gravitational potential energy and elastic potential energy
  • Linear momentum: Single particle and a system of particles, center of mass, conservation of linear momentum
  • Collisions: Impulse and momentum, elastic and plastic collisions
  • Rotational motion: Rotation with constant angular acceleration, moment of inertia, kinetic energy of rotation, torque, combined rotational and translational motion
  • Angular momentum: Single particle and a system of particles, angular momentum and angular velocity, conservation of angular momentum
  • Equilibrium of rigid bodies: Conditions for equilibrium, center of gravity, examples


 • שעור ותרגיל פרופ' דוד גולומב זמני לימוד:
   יום ג 14:00 - 12:00 מקום לימוד: לימוד עצמי
   יום ה 16:00 - 14:00 מקום לימוד: 35/213
 • נושא קורס זה יהיה מכניקה ניוטונית, נלמד קינמטיקה ודינמיקה בהתאם ליחידות.
  הציון יתבסס על בחינה (100%).

  הקורס יתנהל במסגרת של MOOC – קורס אינטרנטי.

  כל התלמידים מתבקשים לפתוח חשבון באתר CampusIL, ולהירשם לקורס הבא:

  https://campus.gov.il/course/course-v1-biu-acd_biu_86-314

  לאחר ההרשמה, נא להגיע ללשונית "קורס" בחלק העליון של האתר, לצפות בפרקים לפי ההנחיות, ולבצע את הפעילות המסכמת. פעילות זו יכולה להתבצע בזמן השיעור של יום שלישי.

  בשיעור של יום חמישי ניפגש בכיתה. אענה על שאלות תלמידים, אבהיר נושאים שנדונו בקורס האינטרנטי, ואפתור תרגילים ביחד עם התלמידים. הנוכחות בשיעור של יום חמישי היא חובה.

  ספר הקורס יהיה

  Fundamentals of Physics

    David Halliday ,   Jearl Walker ,   Robert Resnick

  ואחרים.


   

   


 •  גוף קשיח

 • מומנט כוח


 • סקירה

 • התנגשויות, אלסטיות ולא אלסטיות