על הקורס - כללי

 • Nonlinear Dynamics – course topics

   

  1.      What makes nonlinear systems so different from linear systems.

  2.      Perturbation methods for the analysis of linear systems with a small nonlinear perturbation: The Method of Multiple Time Scales and the Method of Normal Forms.

  3.      Perturbative analysis of one - dimensional nonlinear energy-conserving systems (e.g., the Duffing oscillator).

  4.      Perturbative analysis of (1+1)-dimensional systems with dissipative nonlinearities that exhibit limit cycle behavior (e.g., the Rayleigh and van der Pol oscillators).

  5.      Soliton equations as approximations to physical systems in (1+1) dimensions: The KdV equation as an approximation to the propagation of solitary waves on the surface of a shallow fluid layer; The NLS equation as an approximation foe the propagation of solitary waves on the surface of a deep fluid layer and in optical fibers.

  6.      Concepts in the integrability of nonlinear evolution equations.

  7.      Introduction to the onset of chaos in nonlinear systems: The discrete logistic equation.

  8.      Developments regarding possible connections between nonlinear systems and Quantum Mechanics.

     • התלמידים/ות יקבלו ממני חומר קריאה מוכן והמלצות לספרות לקריאה. הספרות משתנית עם התפתחות המחקר בתחום.

   הציון בקורס מורכב משני חלקים:

   50% - עבודות בית (הרבה תרגילים ורובם לא קלים - דורשים מספר שעות עבודה).

   50% פרוייקט אישי שמותאם לכל תלמיד/ה.

   • ניתן ליצור קשר באמצעות המייל בכל זמן