• General

  מטרת הקורס "פיזיקה מודרנית לתלמידי הנדסת תכנה" [203-1-1651] היא להציג בפני סטודנטים שאין להם רקע מוקדם בפיזיקה (למעט פיזיקה תיכונית) את המכניקה בצורה מודרנית שמתאימה לתחום הלימוד שלהם. נושאי הליבה של הקורס יקנו לסטודנטים שליטה בסיסית במכניקה קוונטית, תוך התמקדות במערכות דיסקרטיות, לרבות מערכות קיוביט המשמשות במיחשוב קוונטי. בנוסף הקורס כולל פרקים בפיזיקה קלאסית במידה הנדרשת להבנת עקרונות הפעולה של מעגלים פשוטים. נושאי הקורס: ניסוי שני סדקים; הגדרת המושגים מהירות, תנע, מסה; חלקיק במימד אחד (המילטוניאן, אנרגיה); תנודה הרמונית, גלים; קוונטיזציה סמי-קלאסית של האנרגיה; שדה חשמלי: חוק גאוס וחוק קולון; פוטנציאל וקיבול של כדור; מעגל RC, דיודה, טרנזיסטור; דינמיקה סטוכסטית - דיפוזיה וסחיפה במערכת אתרים; חזרה על אלגברה לינארית; מתמטיקה של הזזות, תנע; מתמטיקה של סיבובים, ספין וקיטוב של אלקטרונים ופוטונים; מצבים שזורים, הצפנה קוונטית; פוסטולטים של המכניקה הקוונטית, ערכי תוחלת; אבולוציה קוונטית, המילטוניאן, קצב שינוי ערכי תוחלת; דינמיקה קוונטית במערכת דיסקרטית; צמתות ג'וזפסון וקיוביטים; מיחשוב קוונטי; ריאליזם ודטרמניזם, איינשטיין-פודולסקי-רוזן-בל; מדידה קוונטית, החתול של שרדינגר.

  מרצה: פרופ' דורון כהן
  גרסא גולמית של מאגר התרגילים (שנה"ל 2021): ד"ר תומר יגאל
  אסיסטנט (שנה"ל 2022, 2023):  יהושע ווינשטיין

  פרטי הקורס בקובץ הקורסים האוניברסיטאי
  פרטי הקורס באתר של המחלקה לפיזיקה

  • תכנית הקורס ותקצירי הרצאה

   בטבלה להלן החומר המתקדם מתועד בפרקים של  lecture notes
   לחומר הבסיסי יש קישורים לתקצירי הרצאה בעברית.
   אם התקצירים הם המקור להרצאה - הפונט מודגש.
   מומלץ להסתכל בתקציר לפני שמגיעים להרצאה (עניין של 10 דקות).

   שבוע
   נושא הרצאה
   חומר בסיסי
   חומר מתקדם
   01
   הקדמה - סוגים שונים של דינמיקה (סטוכסטית/קוונטית/קלאסית)
    
   [01]
   01
   דינמיקה קוונטית - ניסוי שני סדקים, קוהרנטיות  קישור [01]
   01
   דינמיקה קוונטית - הגדרת המושגים מהירות, תנע, מסה קישור [01]
   02
   ניסוי הדגמה - עם:  (א) אלומת לייזר;  (ב) אלומת אלקטרונים


   02
   דינמיקה קלאסית - חלקיק במימד אחד
   קישור [02]
   02
   קוונטיזציה סמי-קלאסית של האנרגיה
   קישור
   [02]
   03
   דינמיקה קלאסית - תנודה הרמונית, גלים
   קישור
   [03]
   04
   שדה חשמלי: חוק גאוס וחוק קולון.
   [04]
   04
   פוטנציאל וקיבול של כדור.

   [04]
   04
   מעגל RC, דיודה, טרנזיסטור, צומת גוזפסון
   קישור
   [04]
   05
   דינמיקה סטוכסטית - דיפוזיה וסחיפה במערכת N אתרים

   [05]
   06
   ניסוי הדגמה - קיטוב של פוטונים


   06
   ספין וקיטוב של אלקטרונים ופוטונים, קיוביטים
   קישור

   06 הצפנה קוונטית
   קישור

   07
   חזרה על אלגברה לינארית

   [06]
   07
   מתמטיקה של הזזות, תנע

   [07]
   07
   מתמטיקה של סיבובים, ספין

   [08]
   08
   אבולוציה קוונטית

   [09]
   09
   דינמיקה קוונטית במערכת עם N אתרים

   [10]
   10
   מיחשוב קוונטי
   קישור
   קישור
   [11]


    

   11
   ריאליזם ודטרמיניזם?
   קישור
   [12]
   11
   אינשטיין-פודולסקי-רוזן ואי השיוויון של בל
   קישור [12]
   12
   מדידה קוונטית, החתול של שרדינגר
   קישור

   13
   דינמיקה של אלקטרונים, צמתות ג'וזפסון, מימוש קיוביטים
   (תרגיל)

   קישור עבור פורמאט תצוגה בטאבלט:  LECTURES

   מאגר תרגילים ופתרונות