• General

  מטרת הקורס "פיזיקה מודרנית לתלמידי הנדסת תכנה" [203-1-1651] היא להציג בפני סטודנטים שאין להם רקע מוקדם בפיזיקה (למעט פיזיקה תיכונית) את המכניקה בצורה מודרנית שמתאימה לתחום הלימוד שלהם. נושאי הליבה של הקורס יקנו לסטודנטים שליטה בסיסית במכניקה קוונטית, תוך התמקדות במערכות דיסקרטיות, לרבות מערכות קיוביט המשמשות במיחשוב קוונטי. בנוסף הקורס כולל פרקים בפיזיקה קלאסית במידה הנדרשת להבנת עקרונות הפעולה של מעגלים פשוטים. נושאי הקורס: ניסוי שני סדקים; הגדרת המושגים מהירות, תנע, מסה; חלקיק במימד אחד (המילטוניאן, אנרגיה); תנודה הרמונית, גלים; קוונטיזציה סמי-קלאסית של האנרגיה; שדה חשמלי: חוק גאוס וחוק קולון; פוטנציאל וקיבול של כדור; מעגל RC, דיודה, טרנזיסטור; דינמיקה סטוכסטית - דיפוזיה וסחיפה במערכת אתרים; חזרה על אלגברה לינארית; מתמטיקה של הזזות, תנע; מתמטיקה של סיבובים, ספין וקיטוב של אלקטרונים ופוטונים; מצבים שזורים, הצפנה קוונטית; פוסטולטים של המכניקה הקוונטית, ערכי תוחלת; אבולוציה קוונטית, המילטוניאן, קצב שינוי ערכי תוחלת; דינמיקה קוונטית במערכת דיסקרטית; צמתות ג'וזפסון וקיוביטים; מיחשוב קוונטי; ריאליזם ודטרמניזם, איינשטיין-פודולסקי-רוזן-בל; מדידה קוונטית, החתול של שרדינגר.

  מרצה: פרופ' דורון כהן
  גרסא גולמית של מאגר התרגילים (שנה"ל 2021): ד"ר תומר יגאל
  אסיסטנט (שנה"ל 2022, 2023):  יהושע ווינשטיין

  פרטי הקורס בקובץ הקורסים האוניברסיטאי
  פרטי הקורס באתר של המחלקה לפיזיקה

  • הרצאות והקלטות - ZOOM

   ההרצאות תהינה פרונטליות. אבל יופעל זום לטובת הנשארים בבית.
   הזום יוקלט. כל ההקלטות תהינה זמינות באתר המודל. 
   מוצע שועד הכיתה ימנה סטודנט שיודא בזמן אמיתי שהזום עובד כמו שצריך, ושיבצע הקלטת גיבוי של ההרצאה.

   קישור זום קבוע נמצא למעלה. אפשר למצוא שם את ההקלטות מיידית אחרי השעור.
   לאחר כיממה ההקלטות עולות מאתר-הזום לאתר-המודל ואפשר למצוא אותן בקישור להלן:

   • Zoom links (do not use the BGU Zoom link) External tool
    Restricted Not available unless: Your Email address contains bgu.ac.il
  לוח מודעות ויצירת קשר ביצוע תרגילים שנה"ל 2022