על הקורס - כללי

 • עבודות בית: יתפרסמו במהלך הסמסטר 6 עבודות בית, ישנה חובה הגשה. העבודות יבדקו וינתן עליהן ציון המהווה 10% מהציון הסופי של הקורס.

  פרוייקט: כל סטודנט יקבל תרגיל, יש לפתור את התרגיל ולהגיש בlatex. רשימת התרגילים תתפרסם לאחר השבועיים הראשונים של הסמסטר יחד עם תאריכים ההגשה. התרגילים יגורלו בצורה אקראית בין הסטודנטים. הגשת הפרוייקט הינה חובה ומהווה 10% הציון הסופי. הציונים לפרוייקט הסופי יתפרסמו בסוף הסמסטר. 

  את הפרויקט יש להגיש עד סוף הסמסטר (30.6) במייל לישי וטניה.

  נא להגיש פתרון מפורט וברור, כולל איורים אם יש צורך.

  יש להגיש קובץ latex + קובץ PDF. יש לעבוד בתכונה overleaf לכתיבת בפתרון.


  ציון סופי של הקורס = 10% עבודות בית + 10% פרוייקט + 80% מבחן

  • Syllabus

   Group theory and its applications to quantum mechanics of atoms and molecules: 

   Introduction to group theory, representation theory, orthogonality theorems, character tables, decomposition of representations, the three dimensional rotation group, examples of applications.

   Multi-electron atoms:

   The helium atom, building-up of electron shells for larger atoms, theoretical models for calculating energy levels and eigenfunctions, coupling of angular momenta, selection rules for electronic transitions.

   Diatomic molecules:

   The hydrogen molecular ion (H2+), the hydrogen molecule, electronic levels in larger diatomic molecules, angular momenta, approximate methods for calculating energy levels and eigenfunctions, building-up of electron configurations, vibrational levels, rotational levels, selection rules for electronic, vibrational and rotational transitions.

   Polyatomic molecules:

   Rotational levels, vibrational levels, rotation-vibration coupling.

    

   תורת החבורות ויישומיה למכניקת הקוונטים של אטומים ומולקולות:

   מבוא לתורת החבורות, תורת ההצגות, משפטי האורתוגונליות, טבלאות העיקבות, פריקות הצגות, חבורת הסיבובים התלת-ממדית, דוגמאות ליישומים.

   אטומים רב-אלקטרונים:
   אטום ההליום, בניית קליפות אלקטרוניות באטומים גדולים יותר, מודלים תיאורטיים לחישוב רמות האנרגיה והפונקציות העצמיות, צימוד תנעים זוויתיים, כללי ברירה למעברים אלקטרונים.

   מולקולות דו-אטומיות:
   מולקולת יון המימן H+2מולקולת המימן, רמות אלקטרוניות במולקולות דו-אטומיות גדולות יותר, תנעים זוויתיים, שיטות קרוב לחישוב רמות האנרגיה והפונקציות העצמיות, בניית קונפיגורציות אלקטרוניות, רמות וויברציה, רמות רוטציה, כללי ברירה למעברים אלקטרונים, וויברציונים ורוטציונים.

   מולקולות רב-אטומיות:
   רמות רוטציה, רמות ויברציה, צימוד בין רוטציה לוויברציה.


   • Textbooks

    1. M. Tinkham, Group Theory and Quantum Mechanics, McGraw-Hill, 1964.
    2. P. Atkins and R. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, 5th (or 4TH) ed., Oxford 2011.
    3. https://documents.pub/download/am-fox-atomic-and-laser-physics
    4. http://www.mark-fox.staff.shef.ac.uk/PHY332/phy332_notes.pdf
    5. P. F. Bernath, Spectra of atoms and molecules, Oxford University Press, 1995.
    • Office hours

     Name

     Day

     Hours

     Building/Room

     E-mail

     Prof. Yishay Manassen

     By appointment

     -

     54/211

      Tatyana Shevchuk

     By appointment

     -

     54/321

     shevchut@post.bgu.ac.il


     Lecture/Tutorial

     Group

     What?

     Name

     Day

     Hours

     Building/Room

     1

     Lecture

     Prof. Yishay Manassen

     Sunday

     13:00-16:00-

     54/207

     11

     TA

     Tatyana Shevchuk

     Wednesday

     14:00-16:00

     90/144