על הקורס - כללי

 • קיימות שתי גירסאות של קורס קריאה מודרכת בהיקף של 1 נק"ז ו-2 נק"ז, כאשר אפשר לקחת רק קורס אחד בקריאה מודרכת במהלך התואר השני. ההרשמה לקורס קריאה מודרכת מתבצעת מול המזכירות רק לאחר אישור אחראי/ת הקורס. יש להעביר לאחראי/ת באי-מייל קובץ pdf יחיד המכיל: היקף הנק"ז המבוקש (1 או 2 נק"ז, שווי ערך ל-3 או 6 ש"ש בהתאמה), שם המנחה בקורס קריאה מודרכת, סילבוס, רשימת ספרים / מאמרים. קובץ זה יוגש לאחר ההרשמה באמצעות הקישור "העלאת קובץ הרשמה" באתר המודל.

  הנחיות לגבי הגשת ציון:

  יש להעלות דו"ח מסכם (בהיקף המתאים לדרישות הנק"ז) לאתר המודל, באמצעות הקישור "העלאת דו"ח מסכם". המנחה בקורס קריאה מודרכת יעביר המלצה לציון לאחראי הקורס, עד סוף תקופת המבחנים של הסמסטר.

    הנחיות לגבי הקורס:

  1. קורס קריאה מודרכת נועד בדרך כלל להדרכת סטודנט אחד בלבד על ידי חבר סגל בכיר יחיד. בהתאם לנוהלי הפקולטה, המנחה בקורס קריאה מודרכת אינו יכול להיות המנחה של הסטודנט (כולל כל מי שכפוף לו).
  2. קורס קריאה מודרכת לא נועד להחליף קורסים קיימים לתואר שני אלא לצורך השלמת חומר בנושא המחקר של הסטודנט אשר אינו מכוסה על ידי סילבוס הקורסים הרגיל. במקרים חריגים אפשר להיעזר בקורס קריאה מודרכת על מנת להשלים חובות לימודים.
  3. קורס קריאה מודרכת במחלקה יכול להינתן רק ע"י חבר סגל בכיר, או נלווה (adjunct).


  • The course is an introductory course to modern particle physics. The first and main part of the course is an introduction to the general ideas on which the Standard Model of particle physics is built: quantum fields, gauge theories and spontaneous symmetry breaking. The second part is about the Standard Model itself, including some development of quantum effects and a brief introduction to the theory of the strong force: QCD.  The final part is about two common extensions beyond the Standard Model: Neutrino masses and Grand Unification, as well as outlining a number of open problems in the Standard Model, leading up to the Hierarchy problem.

   Syllabus:

   Introduction to the Standard Model, Elements of Classical Field Theory, Introduction to Quantum Fields, Interacting Theories and Feynman Rules, Processes in Quantum Electro-Dynamics, Non-Abelian Gauge Theories, Spontaneous Symmetry Breaking, The Weinberg-Salam Model, The Standard Model Spectrum and Lagrangian, Elements of 1-loop physics: Renormalization, Introduction to QCD, Neutrino Masses, Grand Unification, Aspects of Effective Field Theories, The Strong CP Problem, Gauge Hierarchy Problem, Introduction to Supersymmetry. 

    

   הקורס הוא קורס מבוא לפיזיקת החלקיקים המודרנית. החלק הראשון והעקרי של הקורס הוא מבוא לרעיונות הכלליים שעליהם בנוי המודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים: שדות קוונטיים, תאוריות כיול, ושבירת סימטריה ספונטנית. החלק השני עוסק במודל הסטנדרטי עצמו, כולל פיתוח מסוים של לולאות קוונטיות והקדמה קצרה לכרומודינמיקה קוונטית. החלק האחרון עוסק בשתי הרחבות נפוצות מעבר למודל הסטנדרטי: מסה של ניוטרינוים ותאוריה מאוחדת גדולה. לבסוף, אנו מתארים מספר בעיות פתוחות במודל הסטנדרטי, המובילות לבעיית ההיררכיה.

   סילבוס:

   מבוא למודל הסטנדרטי, אלמנטים של תורת שדות קלאסית, מבוא לשדות קוונטיים, תיאוריות אינטראקציה וכללי פיינמן, תהליכים באלקטרו-דינמיקה קוונטית, תיאוריות כיול לא-אבליות, שבירת סימטריה ספונטנית, מודל ויינברג-סלאם, ספקטרום ולגראנגיאן של המודל הסטנדרטי, מסה של ניוטרינוים, תאוריה מאוחדת גדולה,תורות שדה אפקטיביות,  בעיית CP החזקה, בעיית היררכיה, מבוא לסופר-סימטריה. 


   • Quantum Field Theory and the Standard Model

    Matthew D. Schwartz

    Cambridge University Press

    ISBN: 978-1-107-03473-0


    This will be the main course text-book, which we will follow most closely.

     

    Modern Particle Physics

    Mark Thomson

    Cambridge University Press

    ISBN10 1107034264

    ISBN13 9781107034266

     

    This book covers the topics of the course from a slightly more basic approach. It is the book used in the 3rd year undergraduate course: An Introduction to Particles and Fields.

     

    An Introduction to Quantum Field Theory

    Michael. E. Peskin and Daniel. V. Schroeder

    Taylor and Francis Ltd.

    ISBN10 0367320568

    ISBN13 9780367320560

     

    Quantum Field Theory

    Lewis H. Ryder

    Cambridge University Press

    ISBN-10 : 0521478146

    ISBN-13 : 978-0521478144

     

    These are two standard textbooks about quantum field theory. The first one, Peskin and Schroeder, has somewhat legendary status, but is mostly too advanced for our course. Ryder is more accessible.


    • Lectures

     Group What? Name Day Hours Building/Room
     All Meeting Eran Palti Thursday 11:00 - 12:00308 / 54