על הקורס - כללי

יחידות הוראה

 • Course policy

 • Course Outline

  The course is an introductory course to modern particle physics. The first and main part of the course is an introduction to the general ideas on which the Standard Model of particle physics is built: quantum fields, gauge theories and spontaneous symmetry breaking. The second part is about the Standard Model itself, including some development of quantum effects and a brief introduction to the theory of the strong force: QCD.  The final part is about two common extensions beyond the Standard Model: Neutrino masses and Grand Unification, as well as outlining a number of open problems in the Standard Model, leading up to the Hierarchy problem.

  Syllabus:

  Introduction to the Standard Model, Elements of Classical Field Theory, Introduction to Quantum Fields, Interacting Theories and Feynman Rules, Processes in Quantum Electro-Dynamics, Non-Abelian Gauge Theories, Spontaneous Symmetry Breaking, The Weinberg-Salam Model, The Standard Model Spectrum and Lagrangian, Elements of 1-loop physics: Renormalization, Introduction to QCD, Neutrino Masses, Grand Unification, Aspects of Effective Field Theories, The Strong CP Problem, Gauge Hierarchy Problem, Introduction to Supersymmetry. 

   

  הקורס הוא קורס מבוא לפיזיקת החלקיקים המודרנית. החלק הראשון והעקרי של הקורס הוא מבוא לרעיונות הכלליים שעליהם בנוי המודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים: שדות קוונטיים, תאוריות כיול, ושבירת סימטריה ספונטנית. החלק השני עוסק במודל הסטנדרטי עצמו, כולל פיתוח מסוים של לולאות קוונטיות והקדמה קצרה לכרומודינמיקה קוונטית. החלק האחרון עוסק בשתי הרחבות נפוצות מעבר למודל הסטנדרטי: מסה של ניוטרינוים ותאוריה מאוחדת גדולה. לבסוף, אנו מתארים מספר בעיות פתוחות במודל הסטנדרטי, המובילות לבעיית ההיררכיה.

  סילבוס:

  מבוא למודל הסטנדרטי, אלמנטים של תורת שדות קלאסית, מבוא לשדות קוונטיים, תיאוריות אינטראקציה וכללי פיינמן, תהליכים באלקטרו-דינמיקה קוונטית, תיאוריות כיול לא-אבליות, שבירת סימטריה ספונטנית, מודל ויינברג-סלאם, ספקטרום ולגראנגיאן של המודל הסטנדרטי, מסה של ניוטרינוים, תאוריה מאוחדת גדולה,תורות שדה אפקטיביות,  בעיית CP החזקה, בעיית היררכיה, מבוא לסופר-סימטריה. 


  • Textbooks

   Quantum Field Theory and the Standard Model

   Matthew D. Schwartz

   Cambridge University Press

   ISBN: 978-1-107-03473-0


   This will be the main course text-book, which we will follow most closely.

    

   Modern Particle Physics

   Mark Thomson

   Cambridge University Press

   ISBN10 1107034264

   ISBN13 9781107034266

    

   This book covers the topics of the course from a slightly more basic approach. It is the book used in the 3rd year undergraduate course: An Introduction to Particles and Fields.

    

   An Introduction to Quantum Field Theory

   Michael. E. Peskin and Daniel. V. Schroeder

   Taylor and Francis Ltd.

   ISBN10 0367320568

   ISBN13 9780367320560

    

   Quantum Field Theory

   Lewis H. Ryder

   Cambridge University Press

   ISBN-10 : 0521478146

   ISBN-13 : 978-0521478144

    

   These are two standard textbooks about quantum field theory. The first one, Peskin and Schroeder, has somewhat legendary status, but is mostly too advanced for our course. Ryder is more accessible.


   • Lecture and office hours

    Lectures

    Group What? Name Day Hours Building/Room
    All Meeting Eran Palti Thursday 11:00 - 12:00308 / 54