Section

 • General

  The course Quantum Theory II, code [203-1-3241], is a self contained presentations of Quantum Mechanics, starting from its basic postulates. The theory is demonstrates for 0D, 1D, 2D and 3D systems on equal footing. The classical limit is derived. Mathematical background and misc techniques are provided. Topics: Hilbert space; The probability matrix; Unitary operations (Displacements, Rotations, Gauge); Unitary representations of rotations and the spin concept; Actual procedure for building rotation matrices; Addition of angular momentum; Perturbation theory; Wigner decay; Fermi golden rule; The adiabatic picture; Discrete systems (including quantum computation); Particle in a few site system; Particle in 1D ring and AB effect; Particle in a uniform magnetic field (Landau, Hall); Spherically symmetric potential; Spin in magnetic field; The spin-orbit interaction. 

  Lecturer:  Doron Cohen
  Assistant: Shani Avitan

  פרטי הקורס בקובץ הקורסים האוניברסיטאי

  • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

  • תכנית קורס, מקורות, תקצירי הרצאה, מאגר תרגילים, הקלטות של שנים קודמות:
   https://physics.bgu.ac.il/~dcohen/courses/QuantumMech

   בפרט, תכנית הקורס על פי שבועות - 
   https://physics.bgu.ac.il/~dcohen/courses/QuantumMech/CoursePlanQM2.html

   הטבלה מפרטת על בסיס שבועי מה הם הפרקים עליהם נעבור בתקצירי ההרצאה, מה הם תרגילי הכיתה, ומה הם התרגילים לבית (חובת הגשה). הטבלה גם כוללת עמודה של "תרגילים נוספים" שהסטודנטים מתבקשים להכיר. המבחן יהיה מבוסס בחלקו על השאלות שמופיעות בטבלה.

    View only 'Topic 1'
   • מדיניות עבור שנה"ל 2023

    ההרצאות פרונטליות, משודרות ומוקלטות באמצעות זום. לרשותכם גם הרצאות מוקלטות של שנים קודמות. התירגולים הם פרונטליים.  בשבוע הראשון יש רק הרצאות ותרגילי בית.

    תרגילים, הצהרות, רייטינג - 15%

    בכל שבוע יש מספר מסוים של תרגילים שצריך לפתור (טיפוסית כ-3 תרגילים בשבוע). התרגילים שאתם פותרים הם בבחינת "מרתון" שמכין אתכם לבחינה (רובם הופיעו בבחינות קודמות). את התרגילים צריכים לפתור, לבדוק, ולהגיש (סרוק) במודל, כולל דיווח של תוצאות הבדיקה ורייטינג של הפתרונות באתר. תוצאות הבדיקה העצמית היא בשביל עצמכם (אין טעם לרמות - ציון הבדיקה לא נילקח בחשבון בציון הסופי). תוצאות הבדיקה העצמית ישמשו את סגל ההוראה לצורך בקרה על "מצב העניינים" בקורס.

    A = פתרתי בעצמי בלי להסתכל בפתרון וקיבלתי תשובה נכונה
    B = פתרתי בעצמי אבל קיבלתי תשובה עם שגיאות
    C = לא הצלחתי לפתור עצמאית, נאלצתי להעזר בפתרון

    מטלת הגשה - 25%

    בנוסף לפתרון תרגילים על בסיס שבועי, תהיה מטלת הגשה (כנראה יהיה אפשר לבחור מתוך 3 אפשרויות, בהתאם למדיניות שתיקבע על ידי המתרגלת). אפשר ואפילו רצוי לשתף פעולה בפתרון המטלה. אבל ההגשה היא אישית. העתקה של טקסט או ציורים או פלט נומרי היא עברת משמעת. השנה עבודת ההגשה תהיה למידה עצמאית של השימוש בסימולטור של IBM והגשת דוח שמתעד את הביצוע של המשימה. חלון הזמן לביצוע המטלה מוגדר בתכנית הקורס. זה היא תבוצע לאחר שתהיה הרצאה על "מיחשוב קוונטי". 

    בחינה -  60%

    הדרך שבה מתבצעת בחינה בקוונטים2 (מאז ומתמיד וגם השנה) היא כדלהלן:  כל שאלת מבחן אמורה להיות פתירה בפרק זמן של שעה אבל אנו נותנים שעתיים פר-שאלה. בתחילת המבחן מתבצעת "הקראה פומבית" של השאלות ודיון שמטרתו לודא את הבנת הנקרא של הסטודנטים. אחר כך כל סטודנט עובד לבד ללא הפרעות על המבחן. הסטודנטים יכולים להביא למבחן את תקצירי ההרצאה - זה כמו "דף נוסחאות".

    בררת מחדל עבור מבנה בחינה בתקופת הטרום-קורונה: 3 שאלות 6 שעות, שאלה אחת חדשה לחלוטין ושאלה אחת ממוחזרת לחלוטין. החל מתקופת הקורונה ההנהלה הגבילה את פרק הזמן של הבחינה ל-4 שעות. לכן במתכונת החדשה הבחינה כוללת רק שתי שאלות. השאלה "הממוחזרת לחלוטין" סולקה. בשנים האחרונות יש סימולצית מבחן בשבוע הרביעי של הקורס (ראו תכנית קורס).

    חישוב הציון הסופי

    15% על ביצוע מטלות קורס (הגשה, בדיקה, רייטינג) על בסיס שבועי.
    25% על עבודת ההגשה (טיפוסית עבודה סבירה תקבל ציון מעל 80).
    60% על בסיס בחינה שכוללת שתי שאלות.
    לשם השוואה -- מדיניות קורס בשנים קודמות

    רקע נדרש לקורס

    הקורס מוגדר בתור self-contained. מה זה אומר? גם הקורס פיזיקה1 הוא self-contained אבל קשה ללמוד אותו בלי לדעת פיזיקה תיכונית. גם הקורס מכניקה אנליטית אמור להיות self-contained,  אבל קשה ללמוד אותו בלי הרקע של פיזיקה 1. גם בקורס קוונטים2 אנו מתחילים מאפס, אבל למי שלא נחשף לקורסים קודמים (מכניקה קלאסית, קוונטים1) יהיה קשה מאוד להתמודד עם רמת ההפשטה שלו.  מי שרוצה להיות מוכן לקורס מוצע לו:

    (א) לעבור על הרצאה 03 (בתקצירי ההרצאה) שמסכמת את מה שאתם אמורים לדעת באלגברה לינארית. מבחינה מתמטית - זה הבסיס לקורס. זה חומר שאתם אמורים לשלוט בו. אפשר גם לשמוע את ההקלטה של ההרצאה.

    (ב) מבחינה קונצפטואלית אנו מתחילים מאפס. אבל החומר די מופשט, ולכן אם הבסיס שלכם רעוע יהיה לכם קשה לעקוב. אני ממליץ לחזור על הנושאים הרלוונטיים בקורס "מבוא לפיסיקה מודרנית", בפרט כדאי להתמקד בהרצאות של שבועות 2-6 ושבוע 8. גם שם יש הקלטות.

    (ג) אופציונלית קיים קורס "פיזיקה מודרנית לתלמידי הנדסה" שכולל בחלקו הראשון את הרקע שנדרש לקורס קוונטים2.

     View only 'Topic 2'

    • View only 'Topic 3'
    • ההרצאות תהינה פרונטליות, באמצעות טאבלט. יופעל זום לטובת הנשארים בבית.
     הזום יוקלט. כל ההקלטות תהינה זמינות באתר המודל. 
     להלן קישור זום קבוע. אפשר למצוא שם את ההקלטות מיידית אחרי השעור.
     לאחר כיממה ההקלטות עולות מאתר-הזום לאתר-המודל ואפשר למצוא אותן בקישור השני.

     View only 'Topic 4'
    • Submission, and Evaluation, and Rating are Mandatory on a weekly basis!
     Exercises table  (set# = week#)

     View only 'Topic 5'
    • פרויקט ההגשה יהיה כנראה היתוך של משימות 11+12+14 שהוגדרו בהגשות של שנת 2022.  אנו נצפה לגרסא משודרגת בהשוואה להגשות של שנה שעברה. הדוקומנטציה תהיה באמצעות מסמך LATEX בפורמאט הגשה שהוגדר בשנים קודמות עבור מאגר התרגילים של הקורס. 

     • Submission interface URL
      Restricted Not available unless: Your Email address contains bgu.ac.il
     View only 'Topic 6'