Course: Quantum2 - Year 2023, Section: מדיניות הקורס

Main course page
 • General

  The course Quantum Theory II, code [203-1-3241], is a self contained presentations of Quantum Mechanics, starting from its basic postulates. The theory is demonstrates for 0D, 1D, 2D and 3D systems on equal footing. The classical limit is derived. Mathematical background and misc techniques are provided. Topics: Hilbert space; The probability matrix; Unitary operations (Displacements, Rotations, Gauge); Unitary representations of rotations and the spin concept; Actual procedure for building rotation matrices; Addition of angular momentum; Perturbation theory; Wigner decay; Fermi golden rule; The adiabatic picture; Discrete systems (including quantum computation); Particle in a few site system; Particle in 1D ring and AB effect; Particle in a uniform magnetic field (Landau, Hall); Spherically symmetric potential; Spin in magnetic field; The spin-orbit interaction. 

  Lecturer:  Doron Cohen
  Assistant: Shani Avitan

  פרטי הקורס בקובץ הקורסים האוניברסיטאי

מדיניות הקורס

 • מדיניות הקורס

  מדיניות עבור שנה"ל 2023

  ההרצאות פרונטליות, משודרות ומוקלטות באמצעות זום. לרשותכם גם הרצאות מוקלטות של שנים קודמות. התירגולים הם פרונטליים.  בשבוע הראשון יש רק הרצאות ותרגילי בית. 

  מסר כללי: המדיניות בקורס זה, בדומה לקורסים אחרים (לא מסננים) שאני מעביר, היא ח"ל: קל מאוד למי שעושה שעורי בית לעבור את הקורס עם ציון 60. מצד שני קשה לקבל ציון מעל 70. סטודנטים טובים שרוצים להצליח בקורס, ואולי להמשיך בתואר שני, צריכים להתאמץ. סטטיסטיקת הציונים של שנים קודמות זמינה כאן החל משנת 2005. לדוגמה  תוצאות בחינה 2019.

  אזהרה: אל תהיו שאננים.  אל תתרשמו מהתפלגות הציונים הסופיים לפני שנה. בגלל מדיניות האוניברסיטה בהיבטי קורונה, היה משקל גבוה מאוד לעבודת הבית (הציון הסופי היה מיצוע של 4 ציונים - מגן 100 על הגשות, פרויקט, שאלה1, שאלה2). גם מתכונת הבחינה היתה יוצאת דופן (6 שעות במקום 4 שעות עבור בחינה של שתי שאלות), אבל אני לא בטוח שזה עזר הרבה: מספר הסטודנטים שקיבלו בבחינה מעל 90 היה 7. אני בטוח שהם למדו מאוד ברצינות (תשאלו אותם).

  תרגילים, הצהרות, רייטינג - 15%

  בכל שבוע יש מספר מסוים של תרגילים שצריך לפתור (טיפוסית כ-3 תרגילים בשבוע). התרגילים שאתם פותרים הם בבחינת "מרתון" שמכין אתכם לבחינה (רובם הופיעו בבחינות קודמות). את התרגילים צריכים לפתור, לבדוק, ולהגיש (סרוק) במודל, כולל דיווח של תוצאות הבדיקה ורייטינג של הפתרונות באתר. תוצאות הבדיקה העצמית היא בשביל עצמכם (אין טעם לרמות - ציון הבדיקה לא נילקח בחשבון בציון הסופי). תוצאות הבדיקה העצמית ישמשו את סגל ההוראה לצורך בקרה על "מצב העניינים" בקורס.

  A = פתרתי בעצמי בלי להסתכל בפתרון וקיבלתי תשובה נכונה
  B = פתרתי בעצמי אבל קיבלתי תשובה עם שגיאות
  C = לא הצלחתי לפתור עצמאית, נאלצתי להעזר בפתרון

  שימו לב:  אם הגשתם את כל התרגילים עם ציון C, זה לא ישפיע על הציון הסופי. אבל מצד שני זה נותן אינדיקציה ברורה לכך שאתם עומדים להיכשל בבחינה הסופית. זה לא עוזר להתאמן על סודוקו תוך הצצה מתמדת בפתרון ...

  מטלת הגשה - 25%

  בנוסף לפתרון תרגילים על בסיס שבועי, תהיה מטלת הגשה (כנראה יהיה אפשר לבחור מתוך 3 אפשרויות, בהתאם למדיניות שתיקבע על ידי המתרגלת). אפשר ואפילו רצוי לשתף פעולה בפתרון המטלה. אבל ההגשה היא אישית. העתקה של טקסט או ציורים או פלט נומרי היא עברת משמעת. השנה עבודת ההגשה תהיה למידה עצמאית של השימוש בסימולטור של IBM והגשת דוח שמתעד את הביצוע של המשימה. חלון הזמן לביצוע המטלה מוגדר בתכנית הקורס. זה היא תבוצע לאחר שתהיה הרצאה על "מיחשוב קוונטי". 

  בחינה -  60%

  הדרך שבה מתבצעת בחינה בקוונטים2 (מאז ומתמיד וגם השנה) היא כדלהלן:  כל שאלת מבחן אמורה להיות פתירה בפרק זמן של שעה אבל אנו נותנים שעתיים פר-שאלה. בתחילת המבחן מתבצעת "הקראה פומבית" של השאלות ודיון שמטרתו לודא את הבנת הנקרא של הסטודנטים. אחר כך כל סטודנט עובד לבד ללא הפרעות על המבחן. הסטודנטים יכולים להביא למבחן את תקצירי ההרצאה - זה כמו "דף נוסחאות".

  בררת מחדל עבור מבנה בחינה בתקופת הטרום-קורונה: 3 שאלות 6 שעות, שאלה אחת חדשה לחלוטין ושאלה אחת ממוחזרת לחלוטין. החל מתקופת הקורונה ההנהלה הגבילה את פרק הזמן של הבחינה ל-4 שעות. לכן במתכונת החדשה הבחינה כוללת רק שתי שאלות. השאלה "הממוחזרת לחלוטין" סולקה. בשנים האחרונות יש סימולצית מבחן בשבוע הרביעי של הקורס (ראו תכנית קורס).

  חישוב הציון הסופי

  15% על ביצוע תרגילי הקורס (כולל בדיקה ורייטינג) על בסיס שבועי. [*]
  25% על עבודת ההגשה (טיפוסית עבודה סבירה תקבל ציון מעל 80).
  60% על בסיס בחינה שכוללת שתי שאלות.
  לשם השוואה -- מדיניות קורס בשנים קודמות

  [*] במקרה שתתגלה הגשה כוזבת -  זו עברת משמעת - יינקטו צעדים בהתאם לחוקי האוניברסיטה. בררת מחדל - קבלת ציון אפס על מרכיב הבית שהוא 40% מהציון הסופי, כך שהציון הסופי המכסימלי בקורס הוא 60 אם הביצוע של המבחן מושלם.

  מדיניות פיקטור

  בדומה לעמיתי במחלקה, אני מתנגד לפקטורים גלובליים. מצד שני אני תמיד מבצע פקטור סוציאלי. פקטור סוציאלי פועל רק על הציונים בתחום 0-60. הציונים מעל 60 לא מושפעים ממנו. הוא משקף תפיסה שמשלבת אליטיזם עם ראיה חברתית. המחזור כולל סטודנטים טובים בעלי יכולת. סטודנטים כאלו לא מסתפקים בציון 60 ולכן לגביהם אין הצדקה לביצוע פקטור. אבל יש גם סטודנטים אחרים שאולי אין להם יכולת, או שאין להם מוטיבציה להשיג השכלה כי הם רק רוצים לרכוש תעודה במינימום השקעה. סטודנטים כאלה ראוי לדעתי להעביר בציון "עובר" שאינו גדול מ-60. לכל בר דעת שמסתכל בתעודה ברור שציון כזה מרמז על כך שהסטודנט למעשה נכשל אקדמית בקורס. אבל דרכו של הסטודנט לשוק העבודה לא נחסמת. לגישה הזו יש הצדקה מערכתית בקורסים שאינם מוגדרים כקורסים מסננים:  קורסים בפיזיקה להנדסה, וקורסים לתלמידי פיזיקה אחרי הסינון של שנה א. 

  מדיניות ערעורים

  אנו נצמדים לנהלי האוניברסיטה. אנו מבקשים שלא תפנו אלינו בדואל אישי בעניני ערעורים. יש מערכת ערעורים. לפי כללי האוניברסיטה אפשר לערער אם לא ניתנו נקודות על תשובה נכונה, או אם היתה טעות בחישוב הניקוד. ערעורי מיקוח אסורים ("אני חושב שהורדת לי יותר מדי נקודות על השגיאה"). אם מישהו יערער על סעיף שבו הוא כתב תשובה  שגויה הוא יקבל ציון אפס על הסעיף. כדי למנוע עגמת נפש חישבו פעמיים לפני שאתם מערערים!