יחידות הוראה

על הקורס - כללי

יחידות הוראה

 • תוכנית הקורס

  1. וקטורים
  2. פונקציות ונגזרות
  3. טור טיילור
  4. אינטגרלים
  5. משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון
  6. פונקציות רבות-משתנים
  7. אינטגרלים מרובים
  8. תיאור עקומות במרחב
  9. שדות וקטוריים
  10. סיבובים וטנזורים
  11. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני
  12. מערכות קואורדינטות עקומות
  13. תכונות של עקומות

  • חומרי הרצאה

   • תירגולים

    • ספרים

     ניתן להיעזר בספרים הבאים:

     Mathematical Methods for Physics and Engineering, K. F. Riley, M. P. Hobson, S. J. Bence

     https://primo.bgu.ac.il/permalink/f/svq85u/972BGU_ALMA5191443720004361

     Calculus and Analytic Geometry, G. B. Thomas, R. L. Finney

     https://primo.bgu.ac.il/permalink/f/12j3pp2/972BGU_ALMA2164640810004361

     • מדיניות הקורס

      נוכחות

      מצופה מכולם להיות נוכחים בכל השיעורים (הרצאות ותרגולים).
      בנוסף, מצופה מהסטודנטים לקרוא את חומרי ההרצאה שיפורסמו באתר.

      עבודות בית

      • בכל שבוע תפורסם באתר זה עבודת בית להגשה. בדרך כלל העבודה תפורסם ביום חמישי, עם תאריך הגשה אחרי 11 יום, ביום שני (פרט לעבודה האחרונה בסמסטר שתהיה קצרה יותר בהיקף ובזמן). מומלץ להתחיל לפתור את התרגילים מוקדם כדי שיהיה לכם זמן לחשוב עליהם, לקרוא את החומר, להתייעץ, וגם יהיה לכם יותר קל להבין את ההרצאות הבאות.
      • יש להציג את דרך הפתרון במלואה, ולכתוב את הפתרונות בצורה מסודרת וקריאה. יש לפשט את הביטויים המתקבלים בתשובות הסופיות.
      • בעוד שמותר להתייעץ עם סטודנטים אחרים ועם צוות הקורס, כל אחד צריך לנסח את הפתרון שלו באופן עצמאי.
      • יש להגיש את הפתרונות בזמן. במקרה של נסיבות מיוחדות ניתן לבקש הארכה מהמתרגל (מראש).

      בדיקת עבודות הבית

      • לאחר תאריך ההגשה נפרסם את הפתרונות הרשמיים, וכל סטודנט יבדוק את העבודה שלו וייתן ציון לעצמו.
      • עבור סעיפים בהם התשובה שגויה או הדרך לא נכונה, יש לתת בדרך כלל 60% מהנקודות או פחות. (כמובן, הדרך לא חייבת להיות זהה לזו המוצגת בפתרון הרשמי.)
      • חלק מהעבודות בקורס (שלא נגיד מראש אילו) תיבדקנה ע"י בודק/ת מצוות הקורס, והציון שלו/ה יהיה הציון הקובע עבור עבודות אלה.

      הרכב הציון

      90% - בחינה
      10% - ממוצע ציוני עבודות הבית, פרט לעבודה עם הציון הנמוך ביותר
      שימו לב: על-מנת לקבל קרדיט על עבודות הבית, לא מספיק להגיש אותן בזמן, אלא נדרש גם לבדוק אותן ולהגיש את ציוני הבדיקה בזמן.