על הקורס - כללי

 • מדיניות והנחיות כלליות

  בכל שבוע תינתן הרצאה ברמה פופולרית בנושא אחר בחזית הפיזיקה ע״י אחד מחברי הסגל במחלקה. הנוכחות בכל ההרצאות היא חובה. יש להודיע מראש למרצה האחראי בכל מקרה של היעדרות.

  ההרצאות יתקיימו בבניין 35, חדר 211, בימי רביעי בין השעות 15:00-17:00. במספר מקרים, ההרצאה תתקיים ביום שלישי בין השעות 16:00-18:00 - במקרים אלו הודעה מסודרת תישלח מראש לכלל הסטודנטים הרשומים לקורס.

  בכל שבוע משך ההרצאה יהיה כשעה וניתן יהיה לשאול שאלות בזמן ולאחר ההרצאה.

  במפגש האחרון של הקורס יתקיים בשעה השנייה בוחן קצר(צר) על ההרצאות שניתנו במהלך הקורס כדי לעקוב אחרי מידת ההבנה של החומר.


יחידות הוראה

 • רשימת ההרצאות בקורס

  Week   Lecturer Title
  1 Ron Folman Cold Atoms and Quantum Technology
  2  Oleg Krichevsky Biophysics
  3 Ely Kovetz Cosmology and the Dark Universe
  4   Moshe Schechter
  Magnetism
  5 Ram Brustein Black Holes and Gravitational Waves
  6 Yevgeny Kats Elementary particles and interactions
  7 Eytan Grosfeld
  Superconductivity and Superfluidity
  8 Eran Palti
  String Theory and Grand Unification
  9 Eugene Frumker
  Lasers/Quantum Optics
  10 Adi Zitrin The Search for Life
  11 Dganit Meidan
  Topological Quantum Matter
  12 Shira Chapman Quantum Computing
  13 Michael Gedalin    Collisionless Shocks from Lab to Superclusters

  • יחידת הוראה 2

   • יחידת הוראה 3

    • יחידת הוראה 4

     • יחידת הוראה 5

      • יחידת הוראה 6

       • יחידת הוראה 7

        • יחידת הוראה 8

         • יחידת הוראה 9

          • יחידת הוראה 10

           • יחידת הוראה 11

            • יחידת הוראה 12

             • יחידת הוראה 13