על הקורס - כללי

  • כללי

    תמונת מעבדה

    מטרת המעבדה היא לאפשר לסטודנטים ללמוד ולחוות את הפיסיקה דרך הניסויים ולהכיר מגוון רחב של נושאים פיסיקליים תוך שימת דגש על טכניקות מדידה, ניתוח ועיבוד תוצאות ודיווח מדעי של התוצאות.