יחידת־הוראה

  • A weekly lecture (3 hours) and a weekly tutorial (1 hour regular tutorial 1 hour remedial tutorial).
  • A weekly problem set. Submit all (except maybe one) sets on time to attend the exam.
  • Self-grade your problem set within a week after the solutions are posted; we will sample the grades. Final grade: 80% exam, 20% problem sets.
  • Recorded lectures - announced via e-mail when available
  • Sources:
   1. Course book: Astrophysics Concepts, by Martin Harwitt, fourth edition, QB 461.H37 2010
   2. Astrophysics for Physicists, Arnab Rai Choudhuri, QB 461 C535, 2011
   3. Reference, expansive: Modern Stellar Astrophysics, Dale A. Ostile & Bradley W. Carroll, QB 801.C25 1996 (AKA: BOB - big orange book)
   4. Background, easy reading: The physical universe: an introduction to astronomy, Frank H. Shu, QB 43.2.S54 1982

  • שעות קבלה

   Name                              יום בשבוע          שעות          בניין/חדר          דוא"ל
   Uri Keshet
   ה'17:0054/214ukeshet@bgu.ac.il
   Ron Zheleznykov
   ב'
   16:00*54/319
   ronzhel@post.bgu.ac.il

   * אנא עדכנו אותי במייל עד שעתיים לפני אם אתם מתכוונים להגיע


   שעות הרצאה ותרגול

   קבוצה          תרגול/הרצאה          שם                                   יום          שעות                    חדר/בנין
   1LectureUri Keshet
   ה11:00-14:00גולדברגר [28] חדר 104
   1TARon Zheleznykovב10:00-12:00בנין 90 (מקיף ז') [90] חדר 225

   • Astrophysics. Where Science began... and how it may end.

    1. Elements of radiation, plasma, relativity, nuclear, and particle physics;
    2. Introduction to astronomy: observations, scales, distance ladder;
    3. Stellar structure, formation, collapse and end states;
    4. We, Earth, Solar system, Milky way, local group, visible Universe;
    5. Our galaxy, stellar matter, stellar dynamics, exosolar planets;
    6. Cosmology, Big Bang, structure formation and large scale structure;
    7. Time permitting: high energy astrophysics;
    8. Time permitting: multi-messenger (neutrino, cosmic-ray, gravity waves) astrophysics.


    Lec Topic read  blank notes  class
    notes 
    additional notes  Links & extra
    1
    Intro, basic concepts, Radiative transfer 1 H1    Lec1 Car & Rees Ptable, APOD , HEPOWcandle ions
    2
    Radiative transfer 2, Cosmology intro
    RL1 draft2 Lec2 Scales, Astronomy intro
    3
    Particles\( \rightarrow \)hadrons\( \rightarrow \)nuclei\( \rightarrow \)atoms, Cosmological principle, Olbers paradox, Newtonian cosmology
    H11
    draft3
    Lec3

    Why is the night dark?
    How large is the Universe?
    4
    Cosmic evolution, History of the Universe
    H12
    draft4 Lec4

    Universe history (in under 3 minutes)


    Bob = Big orange book (Carrol & Ostlie)

    H = Harwitt

    L&L = Landau & Lifshitz, Fluid Mechanics

    P = Prialnik

    RL = Rybicki & Lightman

    • Harwitt!

     • Harwitt - Cosmology and thermal history (chapter 11-12) קובץ
      גישה מותנת זמין רק למי ש: הדוא"ל מכיל .bgu
     • Harwitt - structure formation (chapter 13) קובץ
      גישה מותנת זמין רק למי ש: הדוא"ל מכיל .bgu
     • Landau & Lifshitz fluid mechanics chapter 1 קובץ
      גישה מותנת זמין רק למי ש: הדוא"ל מכיל .bgu
     • Radiative procceses in astrophysics - Chapter 1 קובץ
      גישה מותנת זמין רק למי ש: הדוא"ל מכיל .bgu
     • Radiative-processes in astrophysics - chapter 5 קובץ
      גישה מותנת זמין רק למי ש: הדוא"ל מכיל .bgu
     • Radiative-processes in astrophysics - problem 5.1 קובץ
      גישה מותנת זמין רק למי ש: הדוא"ל מכיל .bgu