על הקורס - כללי

 • עבודות בית: יתפרסמו במהלך הסמסטר עבודות בית, ישנה חובה הגשה. העבודות יבדקו וינתן עליהן ציון המהווה 10% מהציון הסופי של הקורס.

  פרוייקט: לסטודנטים המעוניינים יש אפשרות להרשם לפרוקייט. הפרוקייט הינו רשות, ומהווה 10% מגן נוספים. בפרוייקט יש ללאטך פתרונות לעבודות הבית/ תרגול. פרוייקט שיחזור עם הערות לתיקון יקבל ציון מקסימלי של 85. רישום לפרוייקט יתאפשר עד לתאריך 31.3.23. את הפרוייקט יש להגיש שבוע לאחר הגשת תרגיל הבית הרלוונטי. 


  ציון סופי של הקורס = 10% עבודות בית + 10% פרוייקט + 80% מבחן / 10% עבודות בית + 90% מבחן, הגבוה מן השניים.
    • Office hours

     Name

     Day

     Hours

     Building/Room

     E-mail

     Prof. Yishay Manassen

     By appointment

     -

     54/211

      Tatyana Shevchuk

     By appointment

     -

     54/321

     shevchut@post.bgu.ac.il


     Lecture/Tutorial

     Group

     What?

     Name

     Day

     Hours

     Building/Room

     1

     Lecture

     Prof. Yishay Manassen

     Sunday

     13:00-16:00

     32/111

     11

     TA

     Tatyana Shevchuk

     Wednesday

     14:00-16:00

     90/240