על הקורס - כללי


  • שימו לב שהסדנאות מגיעות בשבוע עיכוב מבחינת החומר יחסית להרצאות.
    הדבר נעשה בכוונה, על-מנת (א) ליצור סנכרון בין כול קבוצות הסדנא (ב) על-מנת לתת/להזכיר לכם את הכלים המתמטיים הנדרשים