מטלות

Topic מטלות עד לתאריך הגשה ציונים
סדנאות שבוע 1 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 31/03/2022, 23:10 -
שבוע 2 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 7/04/2022, 06:11 -
שבוע 3 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 15/03/2022, 08:10 -
שבוע 4 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 20/03/2022, 08:10 -
שבוע 5 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 6/05/2022, 20:00 -
שבוע 6 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 11/05/2022, 22:00 -
שבוע 7 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 19/05/2022, 09:10 -
שבוע 8 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 16/04/2022, 09:10 -
שבוע 9 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 3/06/2022, 09:10 -
שבוע 10 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 15/06/2022, 22:00 -
שבוע 11 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 7/05/2022, 09:10 -
שבוע 12 - הגשות עבודה בסדנא (הגשה אחת לקבוצה) 30/06/2022, 23:10 -