מטלות

Topic מטלות עד לתאריך הגשה ציונים
עבודות בית 1. הקדמה מתמטית (הגשה) 3/11/2022, 23:59 -
2. חוק קולון (הגשה) 10/11/2022, 23:59 -
3. שדה חשמלי (הגשה) 21/11/2022, 23:59 -
4. חוק גאוס (הגשה) 24/11/2022, 23:59 -
5. פוטנציאל חשמלי וחוק גאוס (הגשה) 1/12/2022, 23:59 -
6. חזרה על פוטנציאל חשמלי (הגשה) 15/12/2022, 23:59 -
7. קבלים וחומרים דיאלקטריים (הגשה) 19/12/2022, 23:59 -
8. זרם ,התנגדות ומעגליי נגדים (הגשה) 26/12/2022, 23:59 -
9. מעגלי RC ותנועה בשדה מגנטי (הגשה) 29/12/2022, 23:59 -
10. מומנט כוח על לולאת זרם, חוק ביו סבר וחוק אמפר (הגשה) 5/01/2023, 23:59 -
11. חוק אמפר וחוק פאראדיי (הגשה) 12/01/2023, 23:59 -
12. חוק פאראדיי, RL, LC (הגשה) 19/01/2023, 23:59 -