תרגול 3 - פוטנציאלים הומוגניים, קואורדינטיות ציקליות וההמילטוניאן