תרגול 5 - כופלי לגרנג' עם אילוצים לא הולונומיים, תנודות קטנות