תרגול 6 - תנודות קטנות: ביטול דרגות חופש קשיחות, שיווי משקל דינמי