תרגול 7 - כח מרכזי ובעיית קפלר

שלום לכולם,
גם השבוע לא יתקיים תרגול. במקום, מצורפת כאן הקלטה של התרגול משנה שעברה בשלושה חלקים. בנוסף מצרפים גם קובץ הסיכום והPDF של מחברת התרגול משנה שעברה.
בהצלחה!
גדעון