תרגול 10 - משוואת המילטון יעקובי ומשתני פעולה-זווית במשתנה אחד