תרגול 11 - חזרה וסיכום. מערכות מסתובבות וכוחות מדומים