פורום שאלות ותשובות

הרצאה 3Re: הרצאה 3

על ידי יבגני בר לב בתאריך
מספר תגובות: 0
פורסם לינק להרצאה.
מאוד מומלץ לעבור עליה לפני הבוחן.
ההרצאה לא בחומר של הבוחן, אבל היא נותנת דרכים לפתור חלק מהתרגילים בצורה מאוד קלה.