פורום שאלות ותשובות

שאלה 3 מסטאק בית שדה חשמליRe: שאלה 3 מסטאק בית שדה חשמלי

על ידי יבגני בר לב בתאריך
מספר תגובות: 0
You CAN write is as an integral from 0 to \( \pi \) but across this interval the charge density is NOT uniform, so you will have to split the integral to two parts anyway.