פורום שאלות ותשובות

גישה לפתרונות מאגר תרגיליםגישה לפתרונות מאגר תרגילים

על ידי מתן לבהר בתאריך
מספר תגובות: 1

האם ניתן לקבל גישה בדרך מסוימת לפתרונות של המאגר תרגילים?

 The Physics 1-2-3 Exercises Pool

הכנסתי את המייל של האוניברסיטה אך זה לא אפשר לי לראות את הפתרון.

תודה

בתגובה ל: מתן לבהר

Re: גישה לפתרונות מאגר תרגילים

על ידי יבגני בר לב בתאריך

Hi Matan,
The short answer is "No". It is only open to the physics TAs.
That's the policy of the physics department, which was set for clear reasons (not all courses give 0 points on the HW, as we have)
Best,
Yevgeny