פורום שאלות ותשובות

גישה לפתרונות מאגר תרגיליםRe: גישה לפתרונות מאגר תרגילים

על ידי יבגני בר לב בתאריך
מספר תגובות: 0

Hi Matan,
The short answer is "No". It is only open to the physics TAs.
That's the policy of the physics department, which was set for clear reasons (not all courses give 0 points on the HW, as we have)
Best,
Yevgeny