פורום שאלות ותשובות

דף נוסחאותדף נוסחאות

על ידי רואי חוברה בתאריך
מספר תגובות: 1

שלום, 

 אפשר להוסיף לו משמעות של יחידות מורכבות יחסית? למשל קשר בין H ל -V  ודברים ואת הערך של T? 

תודה