פורום שאלות ותשובות

מבנה המבחן הסופימבנה המבחן הסופי

על ידי עמית סילברסטיין בתאריך
מספר תגובות: 1

?האם תוכל לפרט על מבנה המבחן

  נכון לנו להניח שזה יהיה דומה למבנה של מבחנים משנים קודמים? 

בתגובה ל: עמית סילברסטיין

Re: מבנה המבחן הסופי

על ידי יבגני בר לב בתאריך
עמית שלום,
כתבתי על זה לפני כשבועיים. המבחנים אמריקאיים בלבד ויכללו 10 שאלות. בחלק מן השאלות נשתדל (לא תמיד אפשר) לתת ניקוד חלקי על תשובות שגויות.
יבגני