Questions and answers

תרגיל 1 בשיעורי הביתתרגיל 1 בשיעורי הבית

by שמעון אריה חבר -
Number of replies: 4

האם הכוונה בספין כללי S היא לספין חצי בכיוון כללי או לספין כללי עם (2S+1) מצבים?

In reply to שמעון אריה חבר

Re: תרגיל 1 בשיעורי הבית

by דגנית מידן -
שלום שמעון,
הכוונה לספין כללי עם
2S+1
מצבים.
חג שמח.
In reply to דגנית מידן

Re: Re: תרגיל 1 בשיעורי הבית

by דניאל דהן -
מהו המסלול האדיאבטי המדובר?
כלומר מהו ה loop C?
האם מדובר על מסלול סגור שהאמפליטודה של השדה המגנטי קבוע והכיוון משתנה לאט?
או משהו אחר/יותר כללי?
In reply to דניאל דהן

Re: Re: Re: תרגיל 1 בשיעורי הבית

by דגנית מידן -
אם אני זוכרת נכון אין צורך להגביל למקרה של אמפליטודה קבועה. אבל אפשר להניח שהשדה לא מתאפס לאורך המסלול.
In reply to דגנית מידן

Re: Re: Re: Re: תרגיל 1 בשיעורי הבית

by דניאל דהן -
מזה בדיוק חששתי שהשדה יתאפס בדרך, כי זה נראה לי מסלול מאוד קשה להבנה.
אם השדה גדל או קטן בדרך ולא מתאפס אני מסכים אין בעיה עקרונית עם החישוב.