Announcements

תרגיל בית 2תרגיל בית 2

by דגנית מידן -
Number of replies: 0

שלום כולם,

בתרגיל בית מספר 2 אתם יכולים בנתיים לדלג על שאלה 2 על Weyl כיוון שטרם הספקנו לכסות את הנושא בכיתה. נחזור לזה אחכ.

בברכה,

דגנית