Questions and answers

משוב על הקורסRe: משוב על הקורס

by דניאל דהן -
Number of replies: 0

לדעתי הקורס היה טוב ויש דרכים לשפר. 

קצב הקורס היה מהיר בזמן ההרצאה, כך שאם יש לך איזשהו רקע קודם אתה יכול לעקוב ואם אין לך זה מאוד מאוד קשה לעקוב 3 שעות. 

ההצעה לשיפור היא מטלת קריאה לפני השיעור הבא, גם אם הכל לא הכי ברור במטלת הקריאה,  יהיה יותר קל למקד שאלות בזמן ההרצאה, כי לפעמים בזמן ההרצאה אפשר לעקוב אחרי פקטורים חישוביים ולא יותר מידי פיסיקה. 

כמובן שאפשר לעבור על פחות נושאים ואותם לעשות לאט לאט, אבל אז אנחנו היינו נפתחים להרבה פחות חומר ואני לא חושב שזה המטרה. 

המלצה שלי, אולי שווה שמחזור אחד יבצע notes מסודרים על הקורס, וזה יעבור מקצה שיפורים אחד או שניים (של המחזורים הבאים בתור), ואז מטלות הקריאה הם יהיו משם. 

לגבי ההרצאות שלנו, אני חושב שלא היה תיאום ציפיות מוגדר לפני ההרצאה חוץ מכותרת. אני חושב שלפני ההרצאה, טוב יהיה ליזום שיחת סיקיצה של הכוונה למקרה והיה off set ממה שהמשורר התכוון.