לוח הודעות

אי-קבלת ציון בקורסאי-קבלת ציון בקורס

by אריק יוכליס -
Number of replies: 0

שלום לכולם,
אימייל זה מתייחס למספר מצומצם של סטודנטים שדיברו איתי לגבי פרישה מהקורס; כל היתר שלא מבינים במה מדובר, תתעלמו מאימייל זה.

לאחר אימות הנושא עם אביבה, הובהר לי כי נהלים עדכניים (והם חד משמעיים) באוניברסיטה, אינם מאפשרים נתינת ציון 800 שהיה נהוג בעבר, ציון שהוא מקביל ל"ביטול הקורס".

במקום זה יש אפשרות לבטל פורמלית את הקורס וזה צריך להתבצע אל מול הפקולטה. כמוכן, ניתן לקבל חריגה לארכה בהגשה (על בסיס סיבות ענייניות) אבל גם אישור כזה לא ניתן על ידי המרצה אלא על ידי הפקולטה. לפירוט/הסברים לגבי הנהלים תפנו בבקשה לאביבה. הקשחה של הנהלים באה למנוע "גמישות יתר" וחוסר הוגנות שכנראה היה קיים פה ושם, וייצר קו אחיד והוגן לכולם. זה כרגע המצב ועל כולנו לנהוג בהתאם לנהלים. מבחינתי כל אישור להחרגה מטעם הפקולטה יהיה מקובל עלי, אני גם לא אתנגד להחרגות אם ישאלו אותי. בכל מקרה, אני מציע לכל מי שזה נוגע לו, להזדרז עם הנושא.

בברכה,
אריק