(אין לי) מידע על הסגר

(אין לי) מידע על הסגר

על ידי צבי הירש ציטרון בתאריך
מספר תגובות: 0

שלום רב,

אני מצטער להגיד שגם אני לא קבלתי הנחיות מההנהלה לגבי קיום המעבדה בימי הסגר.  אעדכן ברגע שיש לי.

בברכה,

צבי