לוח הודעות

עדכון לגבי ציוני עבודת אמצעעדכון לגבי ציוני עבודת אמצע

by אריק יוכליס -
Number of replies: 0

מפאת הספק כי מטרת פרויקט אמצע לא הובהרה כראוי 
ה
חלטתי שציון עבודת אמצע יהווה מגן לציון הסופי; בהנחה כי לא יהיו מתנגדים מבינכם למהלך זה

אני מקווה שזה יעודד את כולכם וישתקף בהישגים/ציונים גבוהים בפרויקט הסיום

בברכה לשנה אזרחית חדשה, אריק