Announcements

מועד א הנחיותמועד א הנחיות

by דגנית מידן -
Number of replies: 0

שלום כולם,

מחר החל מהשעה 9 מתחיל מועד א בקורס בפיסיקה מודרנית. בתחתית אתר הקורס מופיע קישור לזום שנקרא מועד א ואתם נכנסים אליו דרך המשתמש bgu שלכם. 

בתחילת הבחינה תצטרכו להציג תעודת זהות או רשיון נהיגה בתוקף בהתאם לנוהל בחינות. אנא הגיעו עם התעודות מוכנות. סטודנט ללא תעודת מזהה כנדרש לא יוכל להבחן. 

הכניסה למבחן היא לפי חלונות הזמנים שנקבעו באתר כאשר כל קבוצת סטודנטים מתבקשת להכנס 10 דקות לפני המועד שנקבע לה. כמו כן מתוך התחשבות בתלמידים הנבחנים אתם מתבקשים לצאת אחרי הבחינה שלכם ולכל המאוחר בתום חלון הזמנים של הקבוצה שלכם. 

המבחן דורש מצלמה פתוחה ומיקרופון תקין. אנא דאגו שכל הציוד תקין לפני הבחינה. לא תהיה אפשרות לטפל בבעיות טכניות במהלך הבחינה. 

המבחן יערך בחדר זום המרכזי בנוכחות כל קבוצת הנבחנים בחלון הזמן הנתון ו/או קבוצת הנבחנים הבאה שהגיעו כמה דקות מוקדם יותר. 

מהלך הבחינה - כל סטודנט בתורו יקבל שקף אחד משקפי ההרצאה שיבחר באופן רנדומלי ויצטרך להסביר בקצרה את תוכן השקף, כולל פרטי החישובים שמופיעים בו ו/או הסברים על גרפים שמופיעים בו או כל תוכן אחר. אם השקף מכיל שאלה, הסטודנט יצטרך לנמק את בחירת התשובה ולנמק במשפט קצר מדוע התשובות אחרות אינן נכונות.  

הציון ינתן לפי מדרגות שצויינו בהודעה קודמת. 

המון בהצלחה ונתראה מחר,

דגנית