לוח הודעות

עוד תיקון אחדעוד תיקון אחד

by יגאל מאיר -
Number of replies: 0

עוד תיקון קטן בסוף השאלה השניה בתרגיל 1.