לוח הודעות

חומר לשבוע הבא



חומר לשבוע הבא

by יגאל מאיר -
Number of replies: 0

בשבוע הבא אני מתכוון להעביר את הנושאים הבאים (כמה שאספיק):

1.   חישוב האקספוננט של פונקצית הקורלציה (ניו), (5.73-5.75 בגולדנפלד).

2. שבירה של תיאורית לנדאו-גינזבורג והמימד הקריטי העליון (6.2 באותו ספר).

 3.  מודל אייזינג במימד אחד (3.1-3.5 באותו ספר). אני לא אעבור על זה בכיתה.

4. רנורמליזציה במרחב הממשי - מודל אייזינג במימד אחד (בספר של יאומן 9.1.1-9.1.2).

5.   רנורמליזציה במרחב הממשי - כללי, פרק 8 באותו ספר.