לוח הודעות

שינוי זמן שעות הקבלה של ויקטור מאירוביץשינוי זמן שעות הקבלה של ויקטור מאירוביץ

על ידי ויקטור מאירוביץ בתאריך
מספר תגובות: 0

לפי בקשת הסטודנטים משבוע הבא אני מעביר שעות הקבלה ליום שלישי מ-18 עד 20

בתודה

ויקטור מאירוביץ