לוח הודעות

קביעת הציון בקורסקביעת הציון בקורס

by אהוד מירון -
Number of replies: 0

שלום לכולם,

תרגיל הבית שמשקלו 20% בציון הוא תרגיל 11 (האחרון). הפרויקט האישי שמשקלו בציון הוא 80% יינתן לאחר הגשת 10 התרגילים הראשונים. שימו לב: גם בתרגיל 11 וגם בפרויקט האישי אתם נדרשים לצרף הסברים מילוליים בכל שלב משמעותי בחישוב. רצוי שההסברים יהיו קצרים אבל כאלו שמעידים על כך שאתם מבינים את החישוב. עבודה שתכלול רק חישובים ללא הסברים לא תזכה במירב הנקודות גם אם החישובים נכונים. ניתן  להגיש את תרגיל 11 יחד עם הפרויקט האישי.

בהצלחה,  אהוד