פורום שאלות ותשובות

שאלה בנוגע לשימור תנעתשובה ל: שאלה בנוגע לשימור תנע

על ידי רתם ברמן בתאריך
מספר תגובות: 0
שלום רועי

תנע נשמר כאשר אין כוחות חיצוניים,
אם אתה מתכוון לשאלה עם הטריז מעבודה 8, אין כוחות חיצוניים בציר X ולכן התנע נשמר בציר הזה
בהתנגשויות אנחנו מניחים שמשך ההתנגשות הוא מאוד קצר ולכן יש שימור תנע למרות שלפעמים קיים כוח חיצוני.

אם אין כוחות חיצוניים והגוף מתחיל ממנוחה מרכז המסה יישאר קבועה.

רתם