לוח הודעות

הערה לגבי מענה בכתב על שאלות סטודנטים/ות במהלך הבחינההערה לגבי מענה בכתב על שאלות סטודנטים/ות במהלך הבחינה

על ידי עדי ציטרין בתאריך
מספר תגובות: 0

שלום לכולם, נתבקשנו להבהיר מראש כיצד נענה על שאלות בזמן המבחנים בפיסיקה 1א בשבוע הבא. בשל ריבוי כיתות הנבחנים (וכן סכנת ההדבקה), השאלות תאספנה ע״י משגיחי/ות הבחינה ותועברנה לצוות הקורס במרוכז כל זמן מה, ללא כניסה של הצוות לכיתות עצמן. אנו נשיב על השאלות באותו אופן (נעביר בכתב את תשובותינו בחזרה למשגיחים/ות). 
אנו נשתדל לענות נקודתית על כל שאלה, אך אם שאלות תחזורנה על עצמן ייתכן ונענה על השאלה באופן גורף (למשל נבקש מהמשגיחים/ות לכתוב על הלוח את התשובה).
אפשרות זו הופעלה בעבר בהצלחה מרובה.
בהצלחה לכולם.