לוח הודעות

תוצאות מועד א׳תוצאות מועד א׳

על ידי עדי ציטרין בתאריך
מספר תגובות: 0

שלום לכולם,

לאחר מועד א׳ קיבלנו מספר תלונות לגבי המבחן (בקורס פיסיקה 1א לחשמל), דרך הועד וכן מסטודנטים.ת ישירות. בעיקר חזרו על עצמם 3-4 דברים עיקריים. את תגובתנו לטענות האינדיבידואליות פרשנו בפני הועד ואנו מביאים כאן מטה.  בסופו של יום, בשקלול כל הגורמים הנ״ל החלטנו (בנוסף לבדיקה יחסית מקלה לפחות של חלק מהשאלות), לתת פקטור למבחן של 8 נקודות.

הציונים הסופיים יתפרסמו בקרוב.  

בברכה רבה

עדי, ויקטור, וצוות הקורס


----------------------------------------------------------------------------------------------------

תגובות ענייניות לטענות האינדיבידואליות שחזרו על עצמן :

-תלונה כי בשאלה 2 באמריקאיות לא היה ברור מה זה מעל ומתחת לאופק וכי לא כל הכיתות קיבלו הבהרה.

-תלונה כי בשאלה 5 באמריקאיות לא היה ברור כיצד להתייחס לגומיות ואם צריך להתייחס אליהן כמו לחוט

-תלונה כי בשאלה הפתוחה השניה היה בלבול בין מוט לצינור - גם כאן הייתה טענה כי לא לכל הכיתות ניתנה הבהרה בזמן.

-נטען כי בחלק מהכיתות היה רעש בזמן הבחינה

 בחנו היטב את הדברים. אנחנו לא מתכוונים לפתוח דיון לגבי כל נקודה או שאלה אבל מפרטים כאן בקצרה.

-לגבי שאלה 2 האמריקאית: התשובה הנכונה הייתה 27 מעלות (מעל האופק). כיוון שהייתה רק תשובה אחת הכוללת ״27 מעלות״ לא היה בכלל מקום לבלבול בין הכיוונים והטיעון אינו באמת רלוונטי. עבור מי שפתר נכון את השאלה היה ברור כי התשובה חייבת להיות ״27״ ולכן הכיוון כבר השתמע מהתשובה עצמה. בנוסף, כאמור, עברנו בין הכיתות בכדי להבהיר את הכיוונים וכן היה ניתן לשאול על כך בטופס השאלות למי שזה לא היה ברור.

-לגבי שאלה 5 האמריקאית: הטענה כי לא היה ברור כיצד להתייחס לגומיות אינה קבילה בעינינו מכמה טעמים. ראשית - הייתה הבחנה בשאלה בין ״חוט״ לבין גומיה״ כך שדי ברור שיש כאן משהו בעל אופי שונה. שנית,  עדי כמה וכמה פעמים במהלך הקורס, הדגיש שוב ושוב כי כל מערכת פיסיקלית לצורך העניין - על אחת כמה וכמה גומיה - פועלות כקפיץ אפקטיבי בעצם. ולבסוף - עבור מי שזה לא היה ברור פשוט היה ניתן לשאול. 

-לגבי השאלה הפתוחה השניה - הבלבול בין המוט לצינור. כאן אנו מסכימים כי הייתה אי בהירות ועל כן נתנה הבהרה בכיתה במהלך המבחן - וזו הייתה אחת מהסיבות העיקריות גם לצעדים המקלים שבחרנו לנקוט (בדיקה מקלה ופקטור) אם כי ההבדל היחידי בסופו של יום הוא רק המקדם של מומנט ההתמד כך או כך ולא אמור להשפיע על מהות השאלה. 

 -לגבי רעש הדבר אינו תלוי בנו. אם היה רעש יוצא דופן אפשר לפנות למדור בחינות ולהתלונן ולראות מה הם מציעים אם כי תחושתנו (עברנו באופן קבוע בין הכיתות) כי לא זה המקרה פה. עם זאת, גם כאן החלטנו לקחת זאת בחשבון בהחלטתנו.

כאמור קיבלנו את הטענות (לפחות באופן חלקי) ובשקלול הנ״ל הוחלט לתת פקטור של 8 נקודות לציון המבחן/הסופי.