לוח הודעות

מטפסים ירוקים של המערעריםמטפסים ירוקים של המערערים

by מיכאל גדלין -
Number of replies: 0

בקישור 

https://moodle.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/3561471/mod_resource/content/1/greenall.pdf

ניתן לראות את התייחסויות של צוות ההוראה לשאלה המדוברת,  תוך הטפסים הירוקים שיש לי גישה אליהם (כולל את הטפסים של המערערים).